Vliegveld wil forse groei

Foto: MAA

Maastricht Aachen Airport geeft aan het aantal vervoerde passagiers te willen verdubbelen; in 2026 moeten er dat 700.000 zijn. Het vliegveld wil met name inzetten op een toename van vakantievluchten en zakelijk vliegverkeer.

Nog verdere groei
Maar daarbij houdt het niet op volgens de directie van de luchthaven. De ambities gaan nog verder. Rond 2050 wil het vliegveld bijna 400.000 ton vracht vervoeren en 1,2 miljoen passagiers. In deze laatste categorie zullen budgetmaatschappijen volgens de plannen, nog maar een klein aandeel van 15% hebben.

Duurzaam
Volgens de plannen zal groei wel duurzaam moeten verlopen. De luchthaven hoopt op duurzame, efficiënte en slimme oplossingen uit de sector zelf en van de overheid. Daarbij wordt gedacht aan stillere en schonere vliegtuigen. Ze hoopt op medewerking van de overheid in de vorm van vergunningen. Eerder pleitte het vliegveld nog voor het toestaan van nachtvluchten dat in ieder geval door de Provincie al is afgewezen.

Regelgeving
Of de wensen van de luchthavendirectie in vervulling kunnen gaan is nog maar de vraag. Momenteel is het kabinet aan het werken aan nieuwe regels voor de luchtvaart. Regelgeving voor ook andere luchthavens kan nog enkele jaren op zich laten wachten.
Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf eerder aan dat er moet worden geluisterd naar verschillende belangen. “De luchtvaart wil groeien, de omwonenden willen minder overlast.” Volgens Van Nieuwenhuizen moet dat kunnen samengaan, mits de luchtvaart investeert in stille vliegtuigen. 
De minister gaat nog dit jaar in gesprek met de Provincie en belanghebbenden.

Reactie gemeente
In een eerste reactie laat het College van B&W van onze gemeente weten niet blij te zijn met de plannen en maakt zich conform het Bestuursakkoord over de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid voor de omgeving. Deze drie uitgangspunten prevaleren boven economische groei, aldus een woordvoerder van het College.Lees vorig bericht

Dirigent Jacques Claessens Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lees volgend bericht

De gehele fakkeltocht naar de synagoge in Meerssen