Minister reageert op vragen over Stella Maris

Nu het Stella Maris College voor een deel gestopt is met het geven van gepersonaliseerd onderwijs, wil Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP weten hoe de minister van Onderwijs, Ari Slob, hierover denkt. Kwint stelde hem enkele schriftelijke vragen.

Vrije keuze
In het antwoord op de vraag wat hij vindt van het besluit van de school om deels te stoppen met dit type onderwijs antwoordt Slob: ” Het is niet aan mij een oordeel te hebben over het wel of niet stoppen met dit type onderwijs op het Stella Maris, de invulling van het onderwijs is immers vrij”.
De minister geeft aan dat nu het onderzoek door de inspectie gaande is, alleen in algemene zin te antwoorden.

Evaluatie van het onderwijsconcept
Slob is verder van mening dat het beoordelen van onderwijsconcepten in algemene zin het van belang is dat leraren, schoolleiders en bestuurders gebruik maken van de beschikbare kennis over wat werkt in de praktijk.
In hoeverre het Stella Maris systematisch dit heeft geëvalueerd kan de minister nog niet aangeven omdat het onderzoek op dit punt nog niet is afgerond.


5

Lees vorig bericht

Meer Actueel 29-9-2019: Raadsvergadering in het teken van accommodatiebeleid, Ambities vliegveld bijgesteld

Lees volgend bericht

Fanfare St. Martinus dook in het verleden