Week van Ons Water

Van 16 tot en met 27 oktober 2019 vindt wederom de Week van Ons Water plaats.

Het thema is dit keer waterveiligheid
In de provincie Limburg krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast door klimaatverandering. Het waterschap wil deze overlast verminderen en zorgen dat beekdalen hier beter tegen bestand zijn. Andere klimaatvraagstukken zoals droogte neemt het Waterschap in hun aanpak mee. Door diezelfde klimaatverandering gaat de Maas meer water afvoeren. Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

Wandeling in het Geuldal
Op woensdag 16 oktober neemt Het Waterschap belangstellenden mee langs het gebied dat binnen het programma Water in Balans extra aandacht krijgt in het startende gebiedsproject Geuldal. De organisatie adviseert stevige schoenen aan te trekken. De wandeling begint om 10:30 uur bij het monument bij de Gulp voor Grand Café Neubourg, Marktstraat 1, 6271 BE Gulpen. Het verzamelpunt is te herkennen aan het Water in balans-logo.

Waarom de Week van Ons Water?
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om een kijkje te nemen in de wereld van het waterbeheer in Nederland. In heel Nederland, dus ook in onze provincie.

Lees vorig bericht

Werkzaamheden Watervalderbeek in Meerssen-centrum

Lees volgend bericht

Eerste Toer voor ALS in Bunde