Raadslid geïntimideerd voorafgaand aan raadsvergadering

Twee Raadsleden hebben tijdens de raadsvergadering van donderdag tijdelijk de vergadering verlaten. Zij deden dat tijdens de stemming over het accommodatiebeleid onderdeel “voetbal”. Dit onderdeel kwam opnieuw in de vergadering omdat in de vorige vergadering de stemmen staakten door een amendement over RVU. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document.

Intimidatie
Raadslid voor het CDA Dani in de Braekt voelde zich door derden geïntimideerd naar aanleiding van zijn opstelling tijdens de vorige raadsvergadering toen hij tegen het amendement stemde dat door Lokaal DNA werd ingediend. Raadslid voor Het Origineel, Remco Vertommen, was solidair met In de Braekt en verliet ook de vergadering.

Solidair
In de Braekt, afkomstig uit Rothem, had vorige week, tegen het amendement gestemd om RVU een gelijke behandeling te geven dan de andere clubs. De intimidatie zou schriftelijk gebeurd zijn van mensen van buiten de raad. Door de intimidaties en het weglopen van een aantal raadsleden werd het amendement om RVU te redden verworpen. Partij Kijk!!!, waarvan vorige week nog twee fractieleden voorstemde, stemde naar aanleiding van de intimidaties tegen. Ook Raadslid Andre Gruyters, van Het Origineel, stemde naar aanleiding van de intimidaties tegen. BRUG-M stemde, op basis van de financiële impact en de intimidatie naar een van de raadsleden, tegen. Het CDA volgde de lijn van BRUG-M. Focus stemde voor maar vindt het intriest dat de gebeurtenissen invloed hebben op het stemgedrag van raadsleden. Lokaal DNA stemde voor maar “vindt het moeilijk als mensen zich geïntimideerd voelen maar er ligt een besluit voor en we moeten een besluit nemen.”

Pijn voor het democratisch proces
Burgemeester en voorzitter Clermonts geeft aan dat zij dit voor de eerste keer als voorzitter en burgemeester meemaakt. Het doet pijn voor het democratisch proces, het doet pijn voor het grote respect wat zij heeft voor raadsleden die met hun ziel en zaligheid en passie, met hun eigen afwegingen, op basis van de stemmen die op hen zijn uitgebracht een democratische functie vervullen. “Als dit de resultante is dan reken ik dat de samenleving aan. Dat baart mij grote zorgen.”

Lees vorig bericht

Sfeervol Meerssen Run 2019

Lees volgend bericht

Redding RVU haalt het niet door intimidatie raadslid