“Intimidatiebrief” is geschreven door oud-klasgenoot

In de raadsvergadering van donderdag 3 oktober moest er wederom gestemd worden over de toekomst van RVU. In de raadsvergadering van de week ervoor was de stemming in gelijke stand geëindigd, hierdoor werd het voorstel om RVU hetzelfde te behandelen als andere voetbalclubs opnieuw in stemming gebracht. In de tussentijd heeft raadslid Dani in de Braekt, volgens hem, een intimidatiebrief ontvangen. Deze brief heeft de stemming van afgelopen donderdag beïnvloed. Meer Vandaag heeft de brief in handen gekregen, waaruit blijkt dat een oud-klasgenoot deze geschreven heeft.


Namens vele leden van de voetbalvereniging R.V.U. en inwoners van Rothem richt ik mij, als voormalige klasgenoot, tot jou.

Brief gericht aan CDA raadslid Dani in de Braekt

Raadsvergadering 26 september
In de brief wordt als eerste de raadsvergadering van 26 september benoemt. In deze raadsvergadering stemde In de Braekt tegen het voorstel om RVU hetzelfde te behandelen als de andere voetbalclubs in Meerssen. In de brief staat: “De aanvankelijke positieve stemming sloeg om toen bleek dat jij, als jongen van Rothem, TEGEN dit amendement had gestemd. Er heerste veel onbegrip voor jouw keuze!”

CDA
In de brief staat ook dat de schrijver het onbegrijpelijk vindt dat het CDA tegen dit voorstel stemde, omdat hun partijprogramma volgens de schrijver andere standpunten aan duidt. “Tijdens de onlangs gehouden informatieavond bij RVU is ons gebleken dat het CDA de leefbaarheid, sociale cohesie, vrijwilligers en verenigingen hoog in het vaandel heeft staan. Zo staat dat in ieder geval geschreven in jullie partijprogramma en het bestuursakkoord.”


Afgelopen weekeind ontstond in de spelersgroepen van ons eerste en tweede elftal het idee om ons tot jou te richten en een dringen verzoek op jou te doen om bij de volgende raadsvergadering bij de stemming over dit amendement jouw verantwoordelijkheid als Rothems raadslid te nemen en VOOR te stemmen.

Brief gericht aan raadslid Dani in de Braekt

Bijna 40 inwoners van Rothem en leden RVU
Deze brief die geschreven is door een oud-klasgenoot van In de Braekt werd afgesloten met de zin: “Jouw stem VOOR Rothem en RVU zal jou in de toekomst als politicus in Rothem zeker geen windeieren leggen!” Hierna staan bijna 40 namen van inwoners van Rothem en leden van RVU die achter deze brief staan. De schrijver spreekt ook namens hen in deze brief.

Intimidatie raadsvergadering 3 oktober
Doordat Raadslid voor het CDA, In de Braekt, zich geïntimideerd voelde verliet hij tijdens de stemming van het voorstel de raadsvergadering. Zijn collega van Het Origineel, Remco Vertommen, was solidair en deed dit ook. Partij Kijk!!!, waarvan twee fractieleden vorige week nog voor het voorstel waren, stemde, gezien de intimidatie van een collega, tegen het voorstel. Hierdoor eindigde de stemming in 10 stemmen tegen en 4 stemmen voor. Dit betekent dat het voorstel om RVU te redden het niet gehaald heeft en door de gemeente gefaseerd afgestoten wordt. RVU zal per 1 juli 2022 helemaal geen geld meer ontvangen van de gemeente.

Lees vorig bericht

Nieuwe pastoor voor Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten

Lees volgend bericht

Doneeractie: Krachtpatser in nood