Regiegemeente: Wat gaat Maastricht beslissen ?

Dinsdag 5 november wordt opnieuw een belangrijke dag voor Meerssen. Op die dag gaat de gemeenteraad van Maastricht beslissen of zij het wel of niet zien zitten: Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente.

Twee extra voorwaarden
In het Maastrichts raadsvoorstel is te lezen dat aan het voorstel twee extra voorwaarden verbonden zijn. Zo moet er voor het einde van het jaar een definitief besluit worden genomen door de gemeenteraad van Meerssen. Dit dient echter met een ruime meerderheid te worden genomen. De vorige stemverhouding in Meerssen van 9-8 kan te weinig zijn en biedt, wellicht, onvoldoende zekerheid voor Maastricht.

Maastricht wil duidelijkheid
Verder zal onze gemeente moeten aantonen dat zij de jaarlijkse kosten van de regiegemeente kunnen dekken uit de begroting en dat hiervoor niet de algemene reserve wordt gebruikt. Maastricht wil op dit punt duidelijkheid alvorens zij medio 2020  besluiten over de toekomst van Meerssen.

Kan Meerssen wel voldoen aan deze voorwaarden
De vraag rijst echter of Meerssen wel aan deze twee voorwaarden kan voldoen. Hoe krijgt onze gemeenteraad dit keer wel alle neuzen naar dezelfde kant en hoe gaan ze het betalen ? De kosten van de regiegemeente zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Meerssen. Zo staat onder andere in het voorwoord van de begroting: “De invoering van die regiegemeente betekent een berekende maximale kostenpost van € 700.000,- vanaf 2021.  Dit bedrag is in deze begroting verwerkt en uiteraard heeft dat consequenties”. De begroting wordt over enkele weken voorgelegd aan de gemeenteraad van Meerssen.

Focus vraagt zich af
Volgens partij FOCUS is het nog maar de vraag of Meerssen dat over een half jaar wél kan aantonen. In hun verklaring op Facebook en website vragen zij zich af of je het als raadslid kunt verantwoorden om over een paar weken een begroting vast te stellen, waarin de kosten van een regiegemeente nog niet zijn opgenomen, maar waar je medio 2020 wel mee akkoord moet gaan.

Zelfstandigheid volgens Maastrichtse regels
In het raadsvoorstel van de gemeente Maastricht staat verder geschreven dat een samenvoeging een voordeel van 2% kan opleveren als Meerssen haar beleid aanpast aan Maastricht. FOCUS vraagt zich af wat er dan nog overblijft van onze zelfstandigheid. Bestuurlijke zelfstandigheid, maar wel volgens Maastrichtse regels. Aldus de partij.

Lees vorig bericht

Geen treinverkeer door aanrijding met persoon in Bunde

Lees volgend bericht

Dinerconcert harmonie St. Caecilia