Regiegemeente: twijfels bij Maastricht

De voor 5 november geplande vergadering van de gemeenteraad van Maastricht die gaat over de regiegemeente met Meerssen is uitgesteld. Verschillende Maastrichtse raadsleden vragen zich hardop af wat de samenwerking voor een meerwaarde heeft voor Maastricht

Stemverhouding in Meerssen
Ook de stemverhouding in Meerssen is voor veel fracties aanleiding om te twijfelen. De Meerssense raad besloot namelijk met de kleinst mogelijke meerderheid van 9 tegen 8 in te stemmen met het voorstel, daarbij moet worden aangetekend dat Sjraar Hovens van partij BRUG-M zelfs nog twijfelde tijdens de stemming. Zonder zijn stem zou het voorstel zelfs zijn weggestemd.

Maastricht bang voor extra kosten
Maastricht vraagt zich dan ook af of de vraag vanuit Meerssen wel enige kans van slagen heeft, als nu al blijkt dat de raad zo verdeeld is. Ook blijken er nogal twijfels te zijn over de kosten. Burgemeester Penn benadrukt echter dat alle kosten voor rekening van Meerssen zijn. Ook als de 120 ambtenaren uiteindelijk naar Maastricht verhuizen, draait Meerssen op voor de kosten. Maastricht wilt op dit punt duidelijkheid.

Time-out
Gezien de twijfels die er nu gerezen zijn in Maastricht bepleitte burgemeester Penn afgelopen week daarom tot een time-out. Eerst zal er opnieuw informeel tussen beide gemeenteraden gesproken gaan worden zodat het wantrouwen dat er nu heerst wordt weggenomen.

Lees vorig bericht

Kienen in Beukeloord

Lees volgend bericht

Bewoners St. Catharinastraat blij maar ook teleurgesteld