Bewoners St. Catharinastraat blij maar ook teleurgesteld

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week heeft de raad unaniem besloten akkoord te gaan het het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders om 900.000 euro beschikbaar te stellen om de straat veiliger te maken. De bewoners zijn blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren, maar zijn ook sceptisch over de afhandeling van schade aan hun huizen.

Bewoners en buurtnetwerk zijn bij plannen betrokken
De kwestie St. Catharinastraat speelt al enkele jaren. In mei 2019 is door de gemeente een voorlopig plan gepresenteerd over de herinrichting van de straat als 30 km zone. Vooruitlopend op de definitieve inrichting van de straat zullen er nu voorlopig een aantal aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden om zo de veiligheid en de overlast te beperken. Voor het definitieve plan wordt een zogenaamd bouwteam gevormd. Dit team zal in nauw overleg met bewoners en buurtnetwerk de uiteindelijke plannen verder gaan uitwerken.

De belangrijkste tijdelijk wijzigingen:

  • De huidige voorrangskruispunten worden opgeheven, o.a. Dorpsstraat, de Sauveurstraat en Kasteelstraat.
  • Plaatsen van snelheidsremmers.
  • Instellen verbod voor vrachtauto’s en landbouwverkeer in de Catharinastraat (met uitzondering van bestemmingsverkeer).

Teleurgesteld in schadeafhandeling
De bewoners zijn dan ook blij dat er nu eindelijk na jaren een plan van aanpak ligt. Toch zijn enkele bewoners nog steeds teleurgesteld over de afhandeling van de schade die zij afgelopen jaren hebben ondervonden. Uit een rondgang door de straat blijkt dat enkele huizen op dit moment zelfs nagenoeg onverkoopbaar zijn. Sommige huizen vertonen zelfs grote brede scheuren aan voor- en achtergevel. Vloeren blijken te scheuren en parketvloeren laten los. Gezien de staat waarin de huizen verkeren, hebben bewoners afgelopen jaar zelfs bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de OZB. Dit bezwaar is nu gegrond verklaard.

Lees vorig bericht

Regiegemeente: twijfels bij Maastricht

Lees volgend bericht

Halloweengriezels in centrum van Meerssen