Voortbestaan JCV de Geulmennekes in gevaar

Het voortbestaan van Jeugd Carnaval Vereniging de Geulmennekes is in gevaar. Het bestuur van de Geulmennekes hebben hun laatste “noodoproep” gedaan. Zij laten weten “Het bestuur van jeugdcarnavalsvereniging de Geulmennekes heeft hemel en aarde bewogen om komend carnavalsseizoen een Raad van 11 bij elkaar te krijgen. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat!”.

Hoop vervlogen
Het bestuur van de Geulmennekes had tijdens hun jaarlijkse brunch nog hoop “De ouders van de kinderen, die zich tijdens onze jaarlijkse druk bezochte brunch hadden opgegeven, alsmede de ouders van de kinderen die zich na de carnavalsles hadden opgegeven, hebben om uiteenlopende redenen te kennen gegeven er geen interesse in te hebben.” Op dit moment hebben vijf Geulmennekes zich opgegeven voor de raad van 11. “Heel jammer, maar te weinig, hetgeen betekent dat na 57 jaar het doek dreigt te vallen voor jeugdcarnavalsvereniging De Geulmennekes.


“Laat ons niet in de steek, laat de Geulmenneks blijven bestaan en geef je op om samen met ons een gezellige Vasteloavend ervan te maken.”

Bestuur van de Geulmennekes

Doek valt
Het bestuur doet nog een laatste wanhoopspoging om de kinderen toch bij elkaar te krijgen. Als er niet snel meer kinderen bijkomen dan valt het doek definitief voor JCV de Geulmennekes.

Lees vorig bericht

Griezelen in Bunde

Lees volgend bericht

Wijn en bierproeverij CV de Aanhawwersj