KIJK!!! : “raad moet eindelijk volwassen worden”

Als het aan partij KIJK!!! ligt is het opsplitsen van de begrotingsvergadering in twee delen de eerste en meteen ook de laatste keer geweest. Normaal gesproken wordt één hele dag uitgetrokken om de begroting te behandelen. Dit jaar was echter gekozen om de vergadering te verdelen over twee avonden.

Voordeel of niet
Partij KIJK!!! vraagt zich af welke zaak hiermee gediend wordt.  Het enige voordeel dat ze kunnen ontdekken is dat er meer tijd is om de moties en amendementen overzichtelijk te verwerken. Dit voordeel werd afgelopen week echter grotendeels teniet gedaan doordat er in de tweede vergadering opnieuw een aantal nieuwe moties en voorstellen werden ingediend.

Rituele dans
De begrotingsvergadering lijkt steeds meer op een “rituele dans” waarin verschillende fracties en raadsleden het uiterste uit de kast halen om hun achterban te pleasen. In plaats daarvan zou alleen de begroting en de beleidskeuzes kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. KIJK!!! roept de raad dan ook op om het volgende begrotingsdebat alleen te beperken tot de werkelijk grote onderwerpen, zoals onder andere het voortbestaan als regiegemeente, kosten in de zorg en de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar één dag
Nu ging het tijdens de begrotingsvergadering over kattenogen in de weg (i.v.m. veiligheid), houten regentonnen en een bepaald soort stoeprand. KIJK!!! stelt dat het tijd wordt om de stap naar volwassenheid nu écht eens te gaan zetten. Als het aan de partij ligt wordt de begrotingsvergadering volgend jaar dan ook weer teruggebracht naar één dag en dat vooraf wordt vastgelegd welke thema’s er aan de orde komen. Alleen zo kan voorkomen worden dat de begrotingsvergadering van volgend jaar weer eindigt in een lange zit, aldus KIJK!!!.

Het Origineel
Niet alleen KIJK!!! vindt dat er meer constructief moet worden vergaderd. Ook het nieuwe raadslid Peggy Laugs van Het Origineel deelt deze bezorgdheid. Zij stelt in een reactie op Facebook dat er meer gepraat moet worden over zaken die er echt toe doen en nog belangrijker dat moet worden gestopt  met “onszelf graag horen”.

Lees vorig bericht

Kerstvoettocht van Valkenburg naar Banneux

Lees volgend bericht

Lezing IVN: grondwater onder het plateau van Schimmert