Raadsvergaderingen niet vanaf januari maar vanaf april in de Proosdij

Tekeningen van de raadszaal

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 27 juni jongstleden besloten om vanaf januari 2020 in de zaal van de Proosdij’ te gaan vergaderen. In een brief aan de raad laat het College weten dat dit niet gaat gebeuren omdat de gemeente en de exploitant in overleg zijn geweest om te komen tot een regeling waarbij de raad elders gaat vergaderen en de exploitant daarvoor een afkoopsom aan de gemeente betaalt. Dit overleg heeft niet tot dit resultaat geleid en zullen de raadsvergaderingen vanaf april 2020 alsnog in de Proosdij gehouden gaan worden.

Afkoopsom
Het College laat in een brief aan de raad weten: dat de exploitant de portefeuillehouder heeft laten weten dat zij wil komen tot een regeling waarbij de raad elders gaat vergaderen en zij daarvoor een afkoopsom aan de gemeente betaalt. Het college staat hier niet onwelwillend tegenover. Het openbreken van de realiseringsovereenkomst en de exploitant middels een afkoopsom-regeling te ontheffen van haar verplichtingen biedt kansen om elders een meer geschikte en duurzame accommodatie te realiseren voor het houden van raadsvergaderingen.

Meerdere malen overleg geweest
Het College vervolgt in de brief: “Over het voorgaande heeft inmiddels enkele malen overleg met de. eigenaar van De Proosdij plaatsgevonden, uiteraard met het doel tot een principe-overeenstemming over de afkoopsom te komen (het uiteindelijke besluit wordt door de raad genomen). Deze week hebben we echter moeten constateren dat dit overleg niet geleid heeft tot die overeenstemming. Nu er geen overeenstemming over de afkoopsom is bereikt, wordt de eigenaar van De Proosdij gehouden aan de verplichting die zij middels de realiseringsovereenkomst is aangegaan en zal zij alsnog moeten zorgen voor een adequate inrichting van de zaal voor het houden van raadsvergaderingen.”

Verschuiven raadsvergadering
Het College schrijft verder in de brief: “aangezien er in de afgelopen maanden met de exploitant overleg is geweest over de afkoopsom – waarbij dus de mogelijkheid bestond dat de raad uiteindelijk zou afzien van het vergaderen in De Proosdij – leek het ons niet redelijk te verwachten, c.q. te eisen dat de exploitant tegelijktijdig investeringen zou doen om de raadsvergadering in haar pand te laten plaatsvinden. Het gaat derhalve niet meer lukken die zaalinrichting klaar te hebben voor de eerste raadsvergadering in 2020. Dan zal dit verschuiven naar de raadsvergadering van 16 april 2020.”

Beslissing ligt bij de gemeenteraad
De uiteindelijke beslissing om de datum van de start van de raadsvergaderingen in de Proosdij te verschuiven ligt bij de gemeenteraad. Daarvoor is een nieuw raadsbesluit nodig en gaat de raad hierover een nieuw voorstel van het college toegestuurd krijgen.

Lees vorig bericht

Aan de Pas naast beste leerbedrijf van Nederland ook derde in alle sectoren

Lees volgend bericht

St. Catharinastraat Ulestraten: “ons Groningen bijna”