Tussenvonnis in geschil gemeente Meerssen en camping de Boskant

Op 6 november was de uitspraak inzake de beëindiging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Meerssen en de eigenaren van camping de Boskant. In een tussenvonnis is de gemeente voorlopig in het gelijk gesteld. Beiden krijgen van de rechter tot februari 2020 de kans om alsnog samen een regeling te treffen.

Vervolgzitting op 3 maart
Mocht dit niet lukken dan volgt er in februari 2020 een definitief vonnis. De eigenaar van de camping meldt echter aan Meer Vandaag dat er wel degelijk een vervolgzitting komt als blijkt dat er geen overeenstemming wordt bereikt en dat de rechtbank vooruitlopend op deze uitslag alvast een zitting heeft vastgelegd op dinsdag 3 maart van 13 tot 16 uur.

Jarenlange voortslepende onduidelijkheid
In 1973 is er door de gemeente en de toenmalige eigenaar van camping de Boskant een erfpachtovereenkomst afgesloten. Vanwege de jarenlange voortslepende onduidelijkheid, over met name de hoogte van de erfpachtcanon (de huur van de grond), heeft het college van B&W vorig jaar besloten om de overeenkomst op te zeggen.

Erfpachtovereenkomst voor drie jaar
Volgens de eigenaren van de camping is echter niet alleen de erfpachtcanon debet aan deze slepende kwestie, maar vooral ook de lengte van de nieuw te tekenen overeenkomst. De gemeente wil voorlopig alleen een nieuwe overeenkomst voor drie jaar. Dit vinden de exploitanten van de camping veel te kort. Door deze korte periode kunnen en durven zij geen investeringen voor de toekomst te doen.

Uitspraak rechter
De eigenaren van de camping hebben de rechtsgeldigheid van deze opzegging dan ook steeds betwist. Overleg tussen de twee partijen heeft niet geleid tot overeenstemming. Het gemeentebestuur heeft daarom de rechter gevraagd om hierover een uitspraak te doen. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat de opzegging van de erfpachtovereenkomst met de eigenaren van de Boskant op dit moment rechtsgeldig is en dat de overeenkomst formeel geëindigd is op 16 april van dit jaar.

Lees vorig bericht

Minder WW uitkeringen in gemeente Meerssen

Lees volgend bericht

Pop-Up Visietheek in centrum Meerssen