Infobijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum verplaatst naar 9 december

De informatiebijeenkomst voor inwoners van de gemeente Meerssen over de werkzaamheden in Meerssen-Centrum verschuift van 3 december naar maandag 9 december. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. De aanwezigen worden dan bijgepraat over de stand van zaken en de verdere planning rond de renovatie en verlegging van de overkluisde Watervalderbeek.  

Reden verschuiving
De reden van de verschuiving is dat het gemeentelijke bouwteam voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om: zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor bewoners en bezoekers van het centrum, duurzame waterbeheermaatregelen te treffen voor zowel de korte als lange termijn, ook uit oogpunt van kostenbeheersing zo efficiënt mogelijk te werken. Dankzij deze voortdurende zoektocht is er een aantal optimalisaties gevonden. Helaas heeft dit tot gevolg dat het bouwteam een week meer tijd nodig heeft om deze optimalisaties te toetsen en duidelijk aan de inwoners te kunnen presenteren.

Lees vorig bericht

Kerstconcert van het Meerssens Mannenkoor

Lees volgend bericht

INFORMATIEBIJEENKOMST WERKZAAMHEDEN MEERSSEN-CENTRUM