Vergunning voor herstel stormschade Basiliek verplicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de uitspraak van pastoor van Meijgaarden over het nodig hebben van een vergunning voor de restauratie van een Pinakel. Het College laat weten dat een vergunning wettelijk verplicht is bij een Rijksmonument en de basiliek is een Rijksmonument. Ondertussen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het kerkbestuur, de pastoor en de gemeente.

Restauratie en reconstructie
“Het gaat hier namelijk om de restauratie en reconstructie van een monument. Dat is dus geen vrije keuze van het gemeentebestuur, maar verloopt volgens een procedure gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het vergunningstraject ook noodzakelijk vanwege de veiligheidsrisico’s, aangezien het om een constructieve ingreep gaat” aldus het college.


“Herstelwerkzaamheden nooit stilgelegd”

College van burgemeester en wethouders

Werkzaamheden nooit stilgelegd
Volgens het College heeft de gemeente de herstelwerkzaamheden nooit stilgelegd. Voorafgaand aan de herstelwerkzaamheden heeft de gemeente het kerkbestuur uitgenodigd voor overleg. Tijdens dit overleg heeft de beleidsmedewerker het kerkbestuur erop gewezen dat voor de geplande werkzaamheden een vergunning wettelijk verplicht is en aangevraagd dient te worden. De aannemer had eerder willen beginnen, maar kon pas starten nadat het vergunningstraject was doorlopen.

Langer staan steiger niet de schuld van College
Ook geeft het College aan dat zij niet de schuld zijn van het langer staan van de bouwsteiger dan gepland was. “Had het kerkbestuur eerder met de gemeente contact opgenomen en eerder de bouwvergunning aangevraagd, dan had de planning van de aannemer betreffende het plaatsen van de steiger daarop afgestemd kunnen worden. Het college begrijpt de urgentie die het kerkbestuur van de basiliek voelde, maar dat mag geen reden zijn om het vergunningsproject niet of niet zorgvuldig te doorlopen. Overigens heeft de gemeente de vergunningsaanvraag – toen die eenmaal was ontvangen – met spoed behandeld en ook zo snel mogelijk afgehandeld. Voor dit soort vergunningsaanvragen moeten legeskosten worden betaald. De hoogte van de leges is gebaseerd op een bepaald percentage van de bouwkosten”.

Gesprek tussen College en kerkbestuur
Het College laat verder weten “dat over dit alles op donderdag 21 november een gesprek heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en het kerkbestuur, waaronder de pastoor. Het kerkbestuur heeft in dat gesprek begrip getoond voor de zienswijze en aanpak van de gemeente. Beide besturen hebben in dat  gesprek nogmaals uitgesproken dat zij hechten aan een goede en constructieve samenwerking”, aldus het College.

Lees vorig bericht

Kerstconcert Gäöls Mannenkoor

Lees volgend bericht

Meerssen dringt aan op snel besluit Maastricht