Meerssen dringt aan op snel besluit Maastricht

Maandag 25 november vond er opnieuw overleg plaats tussen de gemeenteraden van Maastricht en Meerssen over de eventuele regieorganisatie. De bijeenkomst werd gehouden in het kantoor van het stadsbeheer aan de Ankerkade. Meerssen drong tijdens dit overleg aan op een snelle beslissing van Maastricht en hoopt dat er nog dit jaar een principeakkoord komt.

Twijfels bij Maastricht
Maastricht had in oktober nogal twijfels over een regiegemeente. Dit om de stemverhouding in Meerssen. De stemming van de regieorganisatie haalde net een meerderheid met maar één stem. Tijdens een Raadsronde in Maastricht dat daarna volgde uitte Maastricht nogal haar twijfels. De raad besloot dan ook om het besluit uit te stellen tot medio maart 2020.

Besluit wordt verwacht op 17 december
Burgemeester Annemarie Penn meldt op 27 november echter aan alle fractievoorzitters van de gemeente Maastricht dat een snelle beslissing toch tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor zal op 11 december een extra raadsronde worden belegd. Alle fracties kunnen tot die tijd concrete (technische) vragen indienen, waarop de raad dan uiterlijk 9 december een antwoord kan verwachten. Na deze ingelaste raadsronde zal vervolgens op 17 december een raadsbesluit genomen worden.

Als het voorstel wordt aangenomen gaan Maastricht en Meerssen de plannen komende maanden verder uitwerken.

Regiegemeente
Mocht de gemeente tot een overeenkomst komen met Maastricht dan zullen de ambtenaren grotendeels verhuizen naar Maastricht. De gemeenteraad blijft echter de regie behouden. Met andere woorden zij maken het beleid en de ambtenaren in Maastricht voeren het uit. De wethouders en burgemeester blijven eveneens.

Lees vorig bericht

Vergunning voor herstel stormschade Basiliek verplicht

Lees volgend bericht

Keersjmes in Meersje