Provincie: gemeente Meerssen heeft financiën op orde

Na beoordeling van de begrotingen 2020 van de Limburgse gemeenten heeft de Provincie Limburg geconcludeerd dat de gemeenten dankzij grote inspanningen hun financiën op orde hebben. Dit geldt ook voor de begroting van de gemeente Meerssen.

Lichte toezichtvorm
De Provincie heeft de begrotingen 2020 van de Limburgse gemeenten beoordeeld en de toezichtvorm daarvoor bepaald. Alle 31 gemeenten, waaronder Meerssen, hebben voor hun begroting 2020 de lichte toezichtvorm, het zogenaamde repressieve toezicht, gekregen. De gemeentes zijn erin geslaagd om de structurele lasten en baten in hun begroting 2020 in evenwicht te brengen, of dat evenwicht te bereiken in hun meerjarenraming 2021-2023, aldus de provincie.

Uitvoering zonder inmenging
Alle Limburgse gemeenten waaronder Meerssen kunnen hun begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2020 zonder verdere beoordeling door de Provincie gaan uitvoeren.

Repressief toezicht
Repressief toezicht betekent dat de gemeente haar vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren, zonder dat de Provincie dat vooraf moet goedkeuren. Het is de lichtste vorm van toezicht. Soms zullen Gedeputeerde Staten hierbij wel voorwaarden stellen.

Lees vorig bericht

Open Dagen Cannerberg dag 2

Lees volgend bericht

De Kloomp annuleert alle optredens tijdens het carnavalsseizoen