Marsna Erepenning voor Dré Knols uit Meerssen

Burgemeester Clermonts reikte vrijdagmiddag, in Gasterij de Proosdij, de Marsna Erepenning van Verdiensten der Gemeente Meerssen uit aan Dré Knols uit Meerssen.

Vele vrijwilligerstaken
Knols krijgt de Marsna Erepenning voor zijn vele vrijwilligerswerk.
Hij was van 2009-2019 actief als vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter bij de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen (ASD). Na de invoering van de WMO in 2007 werd het WMO-Platform opgericht om namens de WMO-belanghebbenden overleg te voeren met de gemeente en te adviseren over beleidsvoornemens rondom de WMO. Knols is sinds 2010 actief lid van het WMO-platform (nu: ASD Meerssen).
In 2016 is de heer Knols benoemd tot voorzitter. Van 1994 tot heden is Knols als vrijwilliger, bestuursadviseur en bestuurslid van de stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM). Hij is al ongeveer 25 jaar vrijwilliger bij de GOM als ondersteuner bij activiteiten middels zijn medische ervaring.
Van 2003-2019 was Knols onafhankelijk voorzitter Netwerk palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Hij is een van de medeoprichters geweest van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek. Ook is hij vrijwilliger bij Dedicated: een project waar het Netwerk samenwerkt met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Maastricht om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Het thema dementie ligt Knols aan het  hart.

Koninklijk onderscheiden
In 2014 is Knols benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees vorig bericht

Kerstverlichting opgehangen in wensboom Geulle

Lees volgend bericht

Wensen in Kerstwensboom Geulle opgehangen