Raadsvergadering in Proosdij: “wethouder had ons eerder moeten informeren”

De gemeenteraad is niet blij met het voorstel van wethouder Gulikers om de datum van de eerste raadsvergadering in de Proosdij op te schuiven. Eerder was afgesproken vanaf 6 februari in de Proosdij de eerste raadsvergadering te houden in plaats van de huidige plek in de kantine van het bestuurscentrum.

Verwijt
Met name lokaal DNA verwijt de wethouder te veel op eigen houtje zaken te bespreken met de uitbater van de Proosdij. Zo zou hij zonder medeweten van de Raad met haar in onderhandeling zijn over een eventuele afkoopsom. Na allerlei misstanden zoals het type vergadermeubilair is de eigenaresse niet blij meer met de komst van de raadszaal in haar zaak. Ook eerdere politieke discussies over het wel of niet vergaderen in de Proosdij zijn verantwoordelijk voor het verlies van enthousiasme om haar bedrijf ook in te richten als vergaderzaal.

Informeren
Bjorn Molling: “de wethouder had ons eerder moeten later weten dat hij in onderhandeling is met de Proosdij over een afkoopsom zodat wij daar iets van hadden kunnen vinden en hem wellicht ook hadden kunnen mandateren” .
Omdat Gulikers dit niet heeft gedaan en er al volgens Molling eerdere vergelijkbare voorvallen zijn geweest waarin de wethouder te zelfstandig heeft geopereerd, kwam de partij met een motie van afkeuring richting de wethouder. De ander partijen konden zich niet vinden in deze motie en deze werd dan ook verworpen.

Lees vorig bericht

Inzamelingsactie voor de Ruggesteun: vandaag LIVE

Lees volgend bericht

Inzamelingsactie voor de Ruggesteun is gestart