Inwoners tevreden over dienstverlening gemeente

In het voorjaar van 2019 werd in de gemeente Meerssen een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de inwoners over de dienstverlening in onze gemeente. Onderzocht werd onder andere het contact tussen klant en gemeente, de doorlooptijden van een verzoek, de deskundigheid van de ambtenaren en de digitale dienstverlening.

Inwoners over het algemeen tevreden
De inwoners in onze gemeente bleken over het algemeen tevreden te zijn over de dienstverlening, de deskundigheid en het inlevingsvermogen van de ambtenaren. Dit gold ook voor de uitstraling en bereikbaarheid. De gebruiksvriendelijkheid van de website, de telefonische bereikbaarheid en de responstijd op verzoeken aan de gemeente werden als belangrijkste verbeteringen genoemd.

Openingstijden Klantcontact centrum (KCC)
Over de openingstijden van het klant contactcentrum (KCC) werd nogal verdeeld gereageerd. Waarschijnlijk is het besluit om het KCC op vrijdag te sluiten, vlak voor de enquête, hier debet aan, 52% vond de openingstijden dan ook matig tot slecht. De geënquêteerden waren wel tevreden over het taalgebruik van de ambtenaren, de deskundigheid en de vriendelijkheid. Vooral het regionaal telefoonnummer 14-043 werd door de geënquêteerden erg op prijs gesteld.

Matig tevreden over gemeentelijke website
Over de tijdige beantwoording van e-mails en brieven was men minder tevreden (56%). Vooral de telefonische bereikbaarheid van de vak-ambtenaar werd als matig ervaren. Ondanks de verbeteringen van de gemeentelijke website, was men over het algemeen nog steeds maar matig tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheden van de website. De gemeente laat meer vandaag weten dat het klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden ten tijde van de ‘oude site’. De nieuwe site kwam begin juli 2019 online.  

Lees vorig bericht

Natuurroute van Meers naar Maasband

Lees volgend bericht

Receptie prinses Marjo 1