Meer Meerssense cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is weer aan het rekenen geslagen en heeft recent weer haar nieuwe cijfers gepubliceerd. Niet alleen bevolkingsgroei of krimp is bekend geworden maar ook andere kwantitatieve feiten. De website “allecijfers.nl” analyseert alle data en maakt overzichten waarin ook onze gemeente is terug te vinden.

Krimp
Eerder gaven we in onze berichtgeving al aan dat in de gemeente op 1 januari 2019 het inwoneraantal 18.923 was. Op 1 december 2019 was dit 18.837. Dit is een daling van 86 inwoners .

Andere cijfers
In onze gemeente wonen bijna 300 meer vrouwelijke dan mannelijke personen en is het grootste aantal inwoners vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar. Het percentage immigranten is iets minder dan 13% en zijn 47% van de inwoners getrouwd en zo’n 7% gescheiden.
Ongeveer 20% van onze inwoners rookt en iets meer dan de helft heeft te kampen met overgewicht. Meerssenaren hebben een gemiddeld bruto jaarinkomen van iets meer dan 27.000 euro.


Lees vorig bericht

Harmonie Sint Agnes blikt terug op een fantastisch jubileumjaar

Lees volgend bericht

Nieuwjaarsreceptie gemeente Meerssen 2020