Stichting IKL in gesprek met bedrijven in Ulestraten

Komende weken gaat stichting IKL in opdracht van gemeente Meerssen en Waterschap Limburg in gesprek met bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Bamford in Ulestraten. Op die manier wil IKL onderzoeken hoe deze bedrijven denken over de onderwerpen biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie.

Samengaan natuur en economie
IKL voert deze gesprekken in het kader van het project ‘Biodiversiteit op bedrijventerreinen’ en het programma ‘Water in Balans’. Middels dit project wil de stichting het vergroten van biodiversiteit integreren met maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie en de bedrijfsontwikkeling. ‘’We streven naar een situatie waarbij natuur en economie samengaan én profijt van elkaar hebben’’, aldus projectleider Sandra van den Beuken.

Ontwikkelen integraal plan
Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is om met de onderwerpen aan de slag te gaan start IKL een vervolgtraject op. Het beperken van hittestress of wateroverlast, de aanleg van groene elementen en het opwekken van energie zijn opgaven die opgepakt kunnen worden. Hiervoor zal IKL een integraal plan ontwikkelen.

Lees vorig bericht

Receptie Prins Stefan en prinses Chantal van CV de Havermennekes

Lees volgend bericht

Weer pinakel verwijderd van de Basiliek