Criminaliteitscijfers gemeente Meerssen gedaald

Het aantal misdrijven in onze gemeente daalde in tegenstelling tot landelijke cijfers met 8,8 procent. In Meerssen werden afgelopen jaar 519 misdrijven geregistreerd (27,4 per 1000 inwoners). Zo waren er afgelopen jaar 44 woninginbraken, 5 zedenmisdrijven, 2 openlijke geweldplegingen, 16 bedreigingen en 13 mishandelingen.

Landelijke stijging
De criminaliteitscijfers in ons land stegen afgelopen jaar daarentegen met 4 procent.  Na een jarenlange daling werden in 2019 ruim 800.000 misdrijven geregistreerd. Vooral het aantal verdachten onder de 18 jaar is daarbij flink toegenomen.

Vooral meer fraude op internet
De jongeren pleegden meer fraude via Marktplaats of stelden hun bankrekening beschikbaar aan criminelen voor witwaspraktijken. Met name de fraude via handel op internet steeg met 32 procent. Bankrekening-fraude nam zelfs toe met 67 procent. In totaal werden vorig jaar 20.000 fraudegevallen genoteerd.

Grote stijging gewelds- en overlastincidenten
Vooral ook de geweldsincidenten onder jongeren baren de politie ernstige zorgen. Vooral in de grote steden vinden steeds meer incidenten plaats waarbij steekwapens worden gebruikt. Ook het aantal overlast incidenten is sinds 2012 met een derde toegenomen, vooral de overlast met verwarde personen is afgelopen jaren gestegen met 123 procent, van 44.000 naar ruim 99.600 in 2019.

Bron: Politie

Lees vorig bericht

LVK Jubileum Toer ook in Meerssen

Lees volgend bericht

Meer bekeken “doa moste met ljerre leve” met Leon Volders