Afgelopen jaarwisseling elf meldingen van vuurwerkoverlast in Meerssen

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er elf meldingen van vuurwerkoverlast bij de politie binnengekomen en een tiental bij de gemeente Meerssen. Een melding betrof het schieten met Carbid. Carbid valt echter niet onder het vuurwerkbesluit. 

Veel meldingen rond het Kindcentrum
Meer dan de helft van de meldingen vonden plaats rond het Kindcentrum. De politie heeft hier echter geen overlastveroorzakers kunnen aanhouden. Op twee andere locaties in onze gemeente kon de politie wel een vijftal jongeren betrappen op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Allen werden doorverwezen naar Bureau HALT.

Tien meldingen bij gemeente
Bij de gemeente zijn er tien meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen. Drie van deze meldingen betroffen ook hier het Kindcentrum en omliggende straten. Drie andere meldingen hadden betrekking op de omgeving van het Stella Maris College. Twee van de meldingen hadden vooral betrekking op het achtergelaten vuurwerkafval en twee op vernielingen door vuurwerk.

Landelijk beleid
Landelijk is er afgelopen jaarwisseling een maatschappelijk en politiek debat ontstaan over het afsteken van vuurwerk. Minister Grapperhaus heeft toegezegd in februari met een uitgewerkt plan te komen omtrent vuurwerk. 

Lees vorig bericht

Hoe verder met het samenwerkingstraject tussen Meerssen en Maastricht

Lees volgend bericht

Gemeente Meerssen heeft uit voorzorg gebruik Citrix stopgezet