Hoe verder met het samenwerkingstraject tussen Meerssen en Maastricht