Hoe verder met het samenwerkingstraject tussen Meerssen en Maastricht

Nadat de Meerssense raad op 3 oktober 2019 besloot het samenwerkingstraject met Maastricht voort te zetten, deed de gemeenteraad van Maastricht hetzelfde op 17 december 2019. Ook zij besloten om een vervolg te geven aan het onderzoek naar een Regiegemeente samen met Meerssen. In een brief aan de raad laat het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen weten hoe het traject richting Regiegemeente wordt voortgezet.

Contouren zijn bekend
Inmiddels zijn de contouren van de vervolgaanpak gezamenlijk verkend. De gemeenteraden van Maastricht en Meerssen zullen tussentijds steeds door het College op de hoogte gehouden worden over de uitwerking en voortgang van de plannen. Er zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de plaatsing van het personeel, de dienstverlening, de huisvesting, de ICT en vooral ook de financiële impact die dit heeft voor Meerssen. Het traject moet uiteindelijk leiden tot een go/no-go besluit voor beide partijen medio 2020.

Maastricht wil verdiepingsonderzoek
Daarbij heeft de gemeenteraad van Maastricht ook gevraagd om een verdiepingsonderzoek naar de financiële en organisatorische risico’s die mogelijk zouden kunnen ontstaan. Tijdens het vervolgonderzoek zal ook bureau Berenschot  betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Op dit moment worden er een 7-tal projectgroepen samengesteld. De groepen bestaan vooral uit medewerkers van zowel Meerssen als Maastricht, aangevuld met experts van Berenschot.

Twee besluitvormingsmomenten
Het vervolgproces voorziet thans in een tweetal besluitvormingsmomenten voor beide gemeenteraden. Voorafgaand aan deze besluitvorming vindt er als voorbereiding steeds een informele bijeenkomst plaats tussen de raadsleden van zowel Meerssen als Maastricht. Het eerste besluitvormingsmoment vindt plaats in maart. Het tweede moment wordt begin juli verwacht en betreft het vaststellen van de centrumgemeenteregeling.

Provincie intussen geïnformeerd
Op 8 januari 2020 hebben de burgemeesters van zowel Maastricht als Meerssen gedeputeerde Dritty geïnformeerd over de besluiten die beide gemeenteraden hebben genomen  en het gezamenlijke te nemen vervolgtraject. Bureau Berenschot blijft zoals eerder aangegeven betrokken als expertpartner. Voor deze rol is echter nog een offerte in voorbereiding. Voor het vervolgtraject alsmede de externe ondersteuning is een budget van 400.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Meerssen.

Lees vorig bericht

Voorstelling ‘Mopperdemopperdemopper’ in de Bieb

Lees volgend bericht

Afgelopen jaarwisseling elf meldingen van vuurwerkoverlast in Meerssen