Nieuw beleid kunst in de openbare ruimte

Meerssen gaat een nieuw beleid ontwikkelen betreffende de kunst in de openbare ruimte. Het betreft de kunstwerken in de gemeente op rotondes, pleinen, groenvoorzieningen en bij gebouwen. Om de openbare ruimte te blijven voorzien van kunst en te zorgen dat de bestaande kunstwerken onderhouden worden en blijven, is gemeentelijk nieuw beleid nodig.

Informatie inwinnen bij kunstenaars en geïnteresseerden
De gemeente Meerssen heeft daarom een bijeenkomst georganiseerd met als doel informatie in te winnen bij iedereen met affiniteit voor kunst zoals professionele en amateurkunstenaars die in de gemeente Meerssen wonen, stichting Cultuur, Erfgoed en Toerisme, het Huis voor de Kunsten, buurtnetwerken en andere geïnteresseerden. De informatie die hier wordt ingewonnen zal dienen voor de verdere beleidsontwikkeling.

Eerdere bijeenkomst uitgesteld
Een eerdere bijeenkomst op 19 november, werd uitgesteld omdat er te weinig aanmeldingen waren. De gemeente onderneemt daarom een nieuwe poging op 20 januari om 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum en hoopt op meer animo. Kunstkenner Jack Giesen verzorgt de inleiding en probeert belangstellenden in de ban van de kunst te brengen.

Lees vorig bericht

De Bökskes jeugdzitting en uitroepen jeugdprinsenpaar

Lees volgend bericht

Bijeenkomst inventarisatie nieuw beleid kunst in de openbare ruimte