Bijeenkomst inventarisatie nieuw beleid kunst in de openbare ruimte

De gemeente Meerssen heeft maandagavond een bijeenkomst georganiseerd met als doel informatie in te winnen bij iedereen met affiniteit voor kunst. Er waren een twintigtal belangstellenden bij de bijeenkomst aanwezig. Zij kregen een presentatie van kunst in de openbare ruimte gegeven door kunstkenner Jack Giesen. Samen met wethouder Gulikers probeerde zij belangstellenden in de ban van de kunst te brengen. Na de pauze konden de aanwezigen hun ideeën over mogelijk nieuw beleid op een flap schrijven. De informatie die is ingewonnen zal dienen voor verdere beleidsontwikkeling.

Bijeenkomst nieuw beleid kunst in de openbare ruimte

Lees vorig bericht

Nieuw beleid kunst in de openbare ruimte

Lees volgend bericht

Winterregeling daklozen van kracht