Extra geld voor voortgang project overkluizing Watervalderbeek

Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering, heeft de raad unaniem ingestemd met een aanvullend krediet van 385.000 euro voor de het project Overkluizing Watervalderbeek. Door dit aanvullend krediet kunnen de werkzaamheden van fase 2 uitgevoerd worden en wordt de noodzakelijke en oorspronkelijke capaciteit van de overkluizing hersteld.

Fase 2
Fase 1 is afgerond en fase 2 staat in de steigers. Door de renovatie van de overkluizing ter hoogte van de Gasthuisstraat (fase 1) is de afvoercapaciteit echter kleiner geworden, daarom zal er een extra bypass moeten worden aangelegd ter hoogte van de Beekstraat en de Stationstraat, zodat de afvoercapaciteit bij extreme neerslag gegarandeerd kan worden.

Meer geld dan eerder gedacht
Het blijkt echter dat deze fase 2 toch meer geld gaat kosten dan eerder werd gedacht. Tijdens de voorbereidingen van fase 2 zijn een paar nieuwe problemen aan het licht gekomen. Vooral ook de korte voorbereidingstijd is hier mede debet aan, vandaar dat het project duurder zal uitpakken dan eerder geraamd.

Opleveringsdatum met enkele weken uitgesteld
Als gevolg van deze overschrijding moest eerst de raad instemmen met dit extra krediet van 385.000 euro. Het bedrag zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve. Nu er is ingestemd kan de opdracht aan de aannemer worden verleent. Omdat deze procedure extra tijd heeft gekost zal dit ook consequenties hebben voor de opleveringsdatum. Deze zal dan ook waarschijnlijk met enkele weken worden opgeschoven.

Lees vorig bericht

Golfclub Meerssen ontvangt internationaal GEO certificaat

Lees volgend bericht

Eigenaar Proosdij zet onderhandelingen per direct stop