Eigenaar en gemeente onderhandelde over afkopen overeenkomst

De eigenaar van de Proosdij en de gemeente hebben eerder al onderhandeld over het afkopen van de overeenkomst om de gemeenteraad te laten vergaderen in de Proosdij. Uiteindelijk zijn beide partijen het niet eens geworden over het gevraagde bedrag dat door de gemeente is voorgesteld. Het gevolg hiervan is dat de gemeenteraad bleef bij het besluit dat er vanaf januari 2020 vergaderd zou worden in de Proosdij. De advocaat van mevrouw Gitte Pinckaerts, eigenaar van de Proosdij, heeft aan de gemeente laten weten dat zij de eenzijdig de verplichting, om de raad in de Proosdij te laten vergaderen, opschort.

Besluit gemeenteraad
In juni 2019 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders tijdens een raadsvergadering besloten om vanaf 2020 in de Proosdij te vergaderen. Dit is conform de overeenkomst van april 2017, die het vorige college samen met de eigenaar van de Proosdij heeft afgesloten.

Afkopen
Kort na de vergadering van juni heeft de eigenaar zich gemeld bij het college, om te kijken of ze de verplichting om de raad in de Proosdij te laten vergaderen kon afkopen. Dit was mogelijk, maar wel op voorwaarde dat de eigenaar een bepaald bedrag aan de gemeente zou betalen, omdat de raad elders moest gaan vergaderen. Er kwam uiteindelijk geen principe-akkoord met de gemeente, omdat de eigenaar het gewenste bedrag niet wilde betalen.


“Die eigenaar werd per brief daarover geïnformeerd en tevens gesommeerd”

Jan Gulikers / wethouder

Onderhandelingen stopten
De gemeente stopte de onderhandelingen over deze afkoop en besloot vervolgens in december dat het eerdere besluit om vanaf januari 2020 in de Proosdij te vergaderen blijft gelden. De eigenaar is per brief geïnformeerd over dit besluit. “Die eigenaar werd per brief daarover geïnformeerd en tevens gesommeerd om de nodige voorbereidingen te treffen zodat de raad daar op adequate wijze haar eerste vergadering in 2020 (op 6 februari) kan houden.” Aldus wethouder Gulikers.

Advocaat
Vervolgens heeft de eigenaar via haar advocaat aan het college laten weten dat zij eenzijdig de verplichting, om de raad in de Proosdij te laten vergaderen, opschort. “Dit betekent dat zij zich niet aan de gemaakte overeenkomst van april 2017 gaat houden.” Aldus de wethouder. Het college gaat nu juridisch advies inwinnen over de te nemen stappen.

Lees vorig bericht

Buurtkrachtborrel in Bunde

Lees volgend bericht

Nieuws besproken: Proosdij, watervalderbeek & brandweer