Gemeenteraad ging on tour in Ulestraten

Donderdag ging de gemeenteraad on tour in Ulestraten. Er werd gestart bij de Kwallef. Dit is een historische tuin die tegenover kasteel Vliek door een groep vrijwilligers in stand gehouden wordt. Hierna trok het hele gezelschap naar de gymzaal waar een presentatie gegeven is over de te realiseren nieuwbouw bij de gymzaal en het oude gemeentehuis.

Landschapsbegraafplaats
Ook werd er een bezoek gebracht aan de aan te leggen landschapsbegraafplaats en is de tour afgesloten in de Huppel. Hier werd een toelichting geven over het gebruik van het gemeenschapshuis, het huiskamerproject en het buurtnetwerk.

Lees vorig bericht

Inloopuur (hoog)begaafdheid in de bieb

Lees volgend bericht

Gemeenteraad toerde door Ulestraten