Mee met de energietransitie

Foto: archief meervandaag

Meerssen staat evenals alle andere Nederlandse gemeente komende jaren voor een grote klus. Als gevolg van de klimaatafspraken moeten er allerlei maatregelen getroffen worden om vooral de uitstoot van CO2 te verkleinen.

Elektriciteit
De manier waarop in de toekomst elektriciteit wordt opgewekt zal aanzienlijk moeten veranderen. Hiervoor zijn grote oppervlakten nodig om bijvoorbeeld zonnepanelen en eventueel windmolens te plaatsen. Iedere gemeente zal zijn steentje moeten bijdrage hieraan.
Tijdens een presentatie aan de gemeenteraad is al duidelijk gemaakt dat er onderzoek gedaan gaat worden naar geschikte locaties binnen onze gemeente waarbij natuurgebieden zo veel mogelijk worden ontzien.

Elektrisch rijden
Dit jaar moet Meerssen over in totaal over 14 laadpalen beschikken om elektrische auto’s te kunnen opladen. Op dit moment telt onze gemeente nog maar 5 laadpunten voor auto’s.
Er wordt gestreefd naar een collectieve aanbesteding voor de aanleg van nieuwe laadpalen waarbij de provincie Limburg en Noord Brabant de handen ineen slaan.

Waterstof
Of in het plan en de toekomst ook plaats in voor waterstof, is nog de vraag. De overheid doet nog onderzoek over de toepasbaarheid hiervan waardoor de gemeenten nog moeten wachten of ze dit moeten meenemen in hun energietransitieplan.


Lees vorig bericht

Samen eten in Bunde

Lees volgend bericht

Stolpersteine tijdens geschiedenisles Stella Maris College