IVN lezing: een praktische kijk op en in de bodem van Ulestraten

Op 4 maart geeft Wim Ghijsen een lezing over de invloed van de ondergrond op het natuurlijk karakter van Ulestraten.

Door de vruchtbaarheid van de löss zijn in onze omgeving akkers, weilanden en fruitbomen aanwezig. Als gevolg van de erosiegevoeligheid van de löss zijn droog- en beekdalen ontstaan alsook holle wegen, een golvend landschap en hellingbossen, maar ook regenwaterbuffers. De Maas heeft hier zand en grind achtergelaten en de zee o.a. een voor water ondoordringbare klei, hierdoor vindt men in Ulestraten oude zand- en grindwinplaatsen en tal van kleine en grote waterbronnen. Kortom een praktische kijk op de bodem van Ulestraten.

Aanvang 19.30 uur in het IVN-lokaal, D’n Haamsjeut, links onder Gemeenschapshuis d’n Huppel, Dorpsstraat 1 – Ulestraten. Nadere informatie: Wim Ghijsen (wim.ghijsen@gmail.com) Tel.: 043-3644976.

Iedereen is welkom, ook niet-leden. Wilt u IVN Ulestraten steunen, wordt dan lid via een mail aan: ivn.ulestraten@gmail.com

Lees vorig bericht

Dubbele winst Stella Maris College bij voorrondes debatwedstrijd

Lees volgend bericht

IVN lezing: een praktische kijk op en in de bodem van Ulestraten