Ontevredenheid over verkeersmaatregelen St. Catharinastraat


De gemeente heeft verkeersmaatregelen genomen om hardrijders in de St. Catharinastraat in Ulestraten tegen te gaan. De automobilisten rijden nu slalommend door de straat. Niet iedereen is tevreden met de maatregelen die door de gemeente genomen zijn.

Bewoners en buurtnetwerk zijn bij plannen betrokken
De kwestie St. Catharinastraat speelt al enkele jaren. In mei 2019 is door de gemeente een voorlopig plan gepresenteerd over de herinrichting van de straat als 30 km zone. Vooruitlopend op de definitieve inrichting van de straat zijn er nu voorlopig een aantal aanvullende verkeersmaatregelen genomen worden om zo de veiligheid en de overlast te beperken. Voor het definitieve plan wordt een zogenaamd bouwteam gevormd. Dit team zal in nauw overleg met bewoners en buurtnetwerk de uiteindelijke plannen verder gaan uitwerken.

De belangrijkste tijdelijk wijzigingen:

  • De huidige voorrangskruispunten worden opgeheven, o.a. Dorpsstraat, de Sauveurstraat en Kasteelstraat.
  • Plaatsen van snelheidsremmers.
  • Instellen verbod voor vrachtauto’s en landbouwverkeer in de Catharinastraat (met uitzondering van bestemmingsverkeer).

Lees vorig bericht

Brandweer rukt uit voor omgewaaide boom

Lees volgend bericht

Bunde Nu Samen: “een praatje maken is dienstverlening”