EHBO en Carnaval: “een glas bier kan toch geen kwaad”

Het carnavalsfeest draait overal reeds op volle toeren. Jong en oud doet eraan mee. Helaas wordt het soms niet voor iedereen een feest. De EHBOvereniging Ulestraten geeft u enkele tips die misschien van pas kunnen komen wanneer U (of iemand anders) in een situatie terecht komt waarbij Eerste Hulpverlening noodzakelijk is. Een paar glazen bier of wijn kunnen geen kwaad. Maar als van alles te veel wordt gedronken kunnen zich vervelende situaties voor doen. Zoals alcoholvergiftiging.

Wat zijn de kenmerken van te veel alcohol gebruik
Bij alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog, dat iemand bewusteloos raakt. Alcoholvergiftiging kan optreden als er te snel wordt gedronken. Door sterke verdoving van het zenuwstelsel kan de ademhaling zelf stoppen en/of kan er een hartstilstand optreden.

Wat doen bij te veel alcohol gebruik
Bewaak de ademhaling, ook al reageert het slachtoffer nog wel op aanspreken en aanrakingen. Wees in het bijzonder alert bij adolescenten. (Jongens of meisjes in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar.) Leg het slachtoffer bij bewusteloosheid in een stabiele zijligging. Weet u niet hoe dat moet: draai een op de rug liggend slachtoffer op zijn zij met de mond naar beneden gericht. Er is bij te veel alcoholgebruik een grote kans op braken en dus verstikkingsgevaar. Zeker wanneer een bewusteloos slachtoffer op de rug ligt.

Laat het slachtoffer nooit alleen bel 112 als u het niet vertrouwd
Bij bewusteloosheid: Het slachtoffer moet dan altijd door een arts of ambulanceverpleegkundige worden beoordeeld. Zo nodig wordt het slachtoffer na te veel alcohol gebruik in het ziekenhuis opgenomen. Bied de ‘hulpverleners’ zoveel mogelijk een helpende hand. Trek voldoende kleding aan, voorkom hiermee onderkoeling, wanneer u over straat loopt. Neem geen drank van onbekenden aan en hou uw eigen glas (bier, cola enz.) zoveel mogelijk in de gaten. De EHBOvereniging Ulestraten wenst iedereen een gezellig carnavalsfeest.

Lees vorig bericht

Kijk terug: Grwat Meersje Alaaf 2020 – aflevering 2

Lees volgend bericht

Kijk nu in onze app: Grwat Meersje Alaaf aflevering 3