Merendeel Meerssenaren voor algemeen vuurwerkverbod

Uit een onderzoek uitgevoerd door bureau Toponderzoek blijkt dat 79% van de Meerssenaren (zeer) positief staat tegenover een algemeen vuurwerkverbod. 14% van de mensen zijn tegen zo’n verbod. De tegenstanders vinden dat vuurwerk een traditie is en dat ook zo moet blijven. Anderen vinden het weer mooi om naar te kijken.

Regelmatige enquêtes voor deelnemer Tipmeerssen.nl
De deelnemers van tipmeerssen.nl worden regelmatig via een enquête ondervraagd over zaken die in onze gemeente spelen. In januari werden de deelnemers ondervraagd over gezondheid en vuurwerk. 305 inwoners uit onze gemeente namen de moeite om deze enquête in te vullen.

Slecht 12% steekt vuurwerk af
Uit de cijfers blijkt dat slechts 12% van onze inwoners vuurwerk afsteekt tijdens de jaarwisseling. De geënquêteerden vinden dat een algemeen vuurwerkverbod vooral voordelen heeft. Zo heeft mens en dier minder overlast (93%), vuurwerk vindt men gevaarlijk (80%) en het is vooral beter voor het milieu (71%). Uit het onderzoek blijkt verder dat 46% van de geënquêteerden afgelopen jaarwisseling in meer of mindere mate overlast heeft ondervonden. Men vindt de handhaving in de afsteekperiode dan ook zeer onvoldoende.

Enkele aanbevelingen
Op de vraag welke maatregelen de gemeente in de toekomst moet nemen, antwoordde de meeste mensen : een algeheel vuurwerkverbod, een publieke vuurwerkshow op een centrale plek en meer handhaving en hogere boetes

Lees vorig bericht

Massale herdenkingsbijeenkomst in Ulestraten

Lees volgend bericht

Afsluiting carnaval en jubileumjaar JCV de Haverzekskes