Informatiebijeenkomst Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat

De gemeente organiseert op woensdag 25 maart in de zaal van café De Notenbalk, in Ulestraten een informatieavond over de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat. De avond begint om 19:30 uur.

Voorlopig ontwerp
Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente het voorlopige ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Sint Catharinastraat. Medewerkers van de Gemeente Meerssen en externe bureaus zijn aanwezig om informatie te geven, vragen te beantwoorden en suggesties in ontvangst te nemen van de aanwezigen. 

Wat is er tot nu toe gebeurd 
De gemeente laat weten dat vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in de afgelopen drie maanden de volgende zaken zijn opgepakt. 
Op de weg van Ulestraten naar Schimmert is vanaf de gemeentegrens de maximumsnelheid teruggebracht van 80 km/uur naar 60 km/uur.
In Humcoven is vanaf kombord Ulestraten tot kombord Meerssen de maximumsnelheid teruggebracht van 80 km/uur naar 60 km/uur.
Er is een 30 km-zone gerealiseerd binnen de komgrenzen van Ulestraten.
De voorrangssituatie in de Sint Catharinastraat is gewijzigd om de snelheid van het doorgaand verkeer in deze straat af te remmen. Rechts heeft voorrang gekregen.
In de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat zijn tijdelijke snelheidsremmers geplaatst in de vorm van zogenaamde straatjuweeltjes.
Er is een bouwteam gevormd voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Er is een Verkeersbesluit opgesteld voor een vrachtwagenverbod binnen de kern Ulestraten (met uitzondering van bestemmingsverkeer). 
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het verrichten van bodem- en milieukundige onderzoeken in de Sint Catharinastraat. Dit is nodig voor verdere planvorming.

Reacties straatjuweeltjes
De plaatsing van de straatjuweeltjes in de Sint Catharinastraat heeft geleid tot vele reacties en protesten van inwoners van Ulestraten (vooral van bewoners van de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat). Naar aanleiding van die reacties zijn inmiddels enkele straatjuweeltjes weggehaald.

Een zoektocht
De gemeente laat verder weten “dat duidelijk mag zijn dat het ook voor de gemeente een zoektocht is wat werkt, wat uitvoerbaar is en welk draagvlak onder inwoners daarvoor is. De veiligheid van álle verkeersdeelnemers, alsook de veiligheid van en de leefbaarheid voor de bewoners van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat moeten daarbij wat ons betreft voorop te staan. Het  uitgangspunt is om in het voorjaar 2020 te starten met de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden” aldus de gemeente.

Aanmelden voor 18 maart
Voor de informatiebijeenkomst dienen belangstellenden zich aan te melden voor woensdag 18 maart. Dat kan via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043 of via e-mail: info@meerssen.nl

Lees vorig bericht

Kinderkleding en speelgoed beurs Van Voor en Zo

Lees volgend bericht

Themabijeenkomst BRUG-M: de gemeente Meerssen verder als regiegemeente vraagteken(?) of uitroepteken(!)