Personeelstekort: gemeente spreekt van “noodsituatie”

Momenteel verlaten diverse ambtenaren de gemeente. Het is uiterst moeilijk, soms zelfs onmogelijk om vacatures op kwalitatief verantwoorde wijze ingevuld te krijgen. De aankomende mogelijke regiegemeente is een van de oorzaken. Met hulp van Maastricht probeert de gemeente het tekort aan te vullen.

Noodkreet
Wethouder Jan Gulikers spreekt van een “noodsituatie” en voorziet problemen ten aanzien van de dienstverlening. Aanleiding voor het vertrek van de medewerkers is onder andere de onzekere toekomst van de gemeente als die overgaat naar de geplande regiegemeente met Maastricht. Ook het natuurlijk verloop door pensionering speelt een rol. Zo laat het college weten.

Oplossing
Om de problemen in de hand te houden, wordt er gepoogd personeel in te huren in de vorm van ZZP-ers of via een gespecialiseerd bureau. Ook Maastricht is ingeschakeld de helpende hand te bieden. Dit om de toch al hoge werkdruk op de overige ambtenaren niet te hoog te laten worden. Invulling van vacatures is moeilijk omdat blijkt dat er niet veel animo is om bij de gemeente Meerssen te komen werken waarbij de onzekerheid over de toekomst een grote rol speelt, aldus de gemeente.

Lees vorig bericht

Geen kienen in Beukeloord

Lees volgend bericht

Gemeentelijke viering internationale vrouwendag