Onderzoek toekomst MTB regio Maastricht

De gemeenten Eijsden Margraten, Maastricht en Meerssen oriënteren zich momenteel op de toekomst van MTB. MTB is een bedrijf dat actief mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ondersteund in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer-werktraject aan te bieden.

Natuurlijke afbouw WSW sneller dan verwacht
MTB staat op een belangrijk kruispunt richting toekomst. Zo gaat de natuurlijke afbouw van de WSW ( Wet Sociale Werkvoorziening ) sneller dan verwacht. Bij gemeenten daarentegen bestaat de behoefte om meer te investeren in de verdere professionalisering van de leerwerkfunctie van MTB. Ook niet onbelangrijk is dat de financiële kaders die vijf jaar geleden zijn afgesproken na 2020 zullen aflopen.

Extern onderzoeksbureau
Om nu de juiste keuzes te maken en verdere stappen te kunnen zetten moet gekeken worden of de huidige koers van de MTB nog wel past bij deze nieuwe ontwikkelingen. De drie samenwerkende  gemeenten hebben daarom besloten om een extern onderzoeksbureau in te schakelen om zo voor MTB een gezonde toekomst te kunnen garanderen.

Onderzoek financiële- en toekomstbestendigheid
Het onderzoeksbureau moet de financiële- en toekomstbestendigheid van de MTB in beeld gaan brengen. Is de gekozen koers nog steeds de juiste en of moeten er ander keuzes gemaakt gaan worden ? De drie deelnemende gemeenten verwachten dan ook dat het onderzoeksbureau met een aantal aanbevelingen komt.

Lees vorig bericht

IVN lezing over invasieve exoten is afgelast

Lees volgend bericht

Oud wethouder en gemeenschapsmens Pierre Giesen overleden