Oud wethouder en gemeenschapsmens Pierre Giesen overleden

Oud wethouder Pierre Giesen uit Meerssen is op 88 jarige leeftijd overleden. Giesen was een man die zich vol overtuiging inzette voor de gemeenschap van Meerssen en vooral Meerssen-West.

16 jaar wethouder
Hij was acht jaar gemeenteraadslid en 16 jaar wethouder van financiën in de gemeente Meerssen. Hij begon zijn wethoudersloopbaan bij burgemeester Corten in de gemeente Meerssen voor de herindeling. Na de herindeling van 1982 was Pierre Giesen wethouder bij de burgemeesters Mans en Majoor.

Van het Kelderke naar de Stip
Naast het wethouderschap was Giesen op vele terreinen actief binnen de Meerssense gemeenschap. Zo was hij onder andere bestuurder van speeltuin St. Joseph en bestuurslid van de stichting jeugdbelangen, waaronder het Kelderke onder de oude lagere school van Meerssen-West viel. Hier werden dansavonden en andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Later maakt Giesen zich, als een van de initiatiefnemers, sterk voor de komst van een Gemeenschapshuis in Meerssen-West. Dit leidt tot realisatie van de Stip.

Ereburger
Ook de kerk van St. Joseph Arbeider in Meerssen-West droeg Giesen een warm hart toe. Zo zat hij in het comité van het realiseren van een glas in loodraam van Mestrom in de zijbeuk van de kerk. Daarnaast zorgde hij mede voor de herplaatsing van de Ketel op de hoek Bunderstraat en St. Jozefstraat en was hij geruime tijd bestuurslid van de Douzelage. Pierre Giesen is benoemd tot Ereburger van de gemeente Meerssen en werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees vorig bericht

Onderzoek toekomst MTB regio Maastricht

Lees volgend bericht

Eerste bijeenkomst Dorpslab in Bunde