Experiment gepersonaliseerd leren Stella Maris College mislukt

De onderwijsvernieuwing Gepersonaliseerd leren oftewel GPL  die het Stella Maris College in 2016 startte blijkt mislukt. De school heeft besloten om de stekker uit het experiment te trekken. De nadruk wordt vanaf volgend schooljaar weer gelegd op het gezamenlijk studeren en niet meer het individuele. Volgens Peter Overgaauw, locatiedirecteur van Stella Maris zullen GPL en regulier onderwijs in de toekomst weer naar elkaar toe groeien.

Experiment GPL startte in 2016
In 2016 besloot het Stella Maris College, als een van de eerste in onze provincie om het gepersonaliseerd leren in te voeren. De leerlingen waren vanaf dat moment zelf regisseur over hun eigen leertraject. Ze bepaalden zelf het tempo en wanneer ze de toetsen maakten. Leerstof die ze niet haalden werden meegenomen naar een volgend schooljaar. Deze vrijheid komt vanaf volgend jaar je te vervallen. De onderwijsinspectie verlangt dat er weer op bepaalde tijdstippen toetsen worden afgenomen om te zien of de leerlingen wel of niet op het juiste niveau zitten.

Op de vingers getikt
Vorig jaar werd de school door de onderwijsinspectie op de vinger getikt. Zo werd de Havo afdeling als zeer zwak bestempeld en het VWO kreeg een onvoldoende. De onderwijsinspectie gaf de school een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Een van de maatregelen die nu genomen worden is de afschaffing van het GPL. De onderwijsinspectie zal in april een vervolgonderzoek starten. De uitkomsten van dit onderzoek verschijnen naar verwachting rond de zomer.

Angstcultuur
Een ander punt van aandacht is de angstcultuur die onder het personeel van de school heerst. Volgens diverse leerkrachten is de sfeer nog steeds ondermaats. De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) erkent deze klachten en doet er alles aan om deze op te lossen.

Lees vorig bericht

Rondje Jekerdal met IVN Meerssen via Cannerberg en St.Pietersberg

Lees volgend bericht

Maatregelen Bisdom Roermond gelden ook voor parochies gemeente Meerssen