Envida stuurt wijkverpleegkundigen de wijk in om coronabesmetting op te sporen

Per direct heeft Envida twee acute wijkteams operationeel gemaakt; een voor Maastricht en een voor het Heuvelland. Deze teams functioneren als een sluis voordat de zorg door het gewone team overgenomen wordt. “Door een sluis aan de voorkant te organiseren, zorgen we voor veilige zorg en ontstaat er meer rust in de reguliere teams”, aldus Judith Mertens directeur wijkzorg Envida. Het acute wijkteam draagt ook zorg voor cliënten waarbij het vermoeden op een besmetting met het virus bestaat.

Zorg zo veilig mogelijk maken
Met de inzet van het acute wijkteam wil Envida de zorg in de wijk zo veilig mogelijk maken. Het team is goed geïnstrueerd. Hierdoor kunnen zij persoonlijke beschermingsmiddelen op een efficiënte en veilige manier inzetten. De wijkteams werken nauw samen met het MUMC+.   

Beoordelen op het vermoeden van besmetting
De verpleegkundigen van de twee acute wijkteams beoordelen nieuwe cliënten op het vermoeden van een besmetting met het corona-virus. In het geval van een verdenking en/of een besmetting, verplegen en verzorgen zij deze cliënten. Daarnaast organiseren zij de opvolging van personenalarmering bij cliënten die (mogelijk) besmet zijn. Ook zijn de medewerkers van de teams vraagbaak voor de reguliere wijkteams.

Lees vorig bericht

Familie Dijkstra opent uurtje voor zorgpersoneel en senioren

Lees volgend bericht

Gemeente Meerssen werkt in verband met Coronavirus alléén nog op afspraak