Helpende hand voor ondernemers door samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW

28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Dit geldt ook voor de gemeente Meerssen.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers
BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

Maatregel gaat per direct in
De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische incasso, de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart zou worden uitgevoerd, voor ondernemers niet plaatsvindt.

Als ondernemer gemist neem contact op met het BsGW
Omdat deze maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van automatische incasso’s) uitgevoerd dient te worden, maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Het kan hierdoor voorkomen dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd is, gemist wordt. Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van BsGW zijn meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420 420 contact op nemen met BsGW.

Lees vorig bericht

Gemeente Meerssen: tot en met 20 april geen huwelijksvoltrekkingen of afsluiten partnerschappen

Lees volgend bericht

Gemeente roept op: “stel bezoek milieupark uit”