Nu ook geen doordeweekse kerkvieringen meer

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke diensten, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren op 31 mei afgelast.

Vieringen door de week
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke voorgangers en zonder de deelname van andere gelovigen.

Luiden van de klokken
Voor de parochies in Meerssen houdt dat in dat er geen Eerste Communievieringen zijn. Geen sacramentsprocessies en voor de Basiliek geen Sacramentsoctaaf. Woensdagavond 19.00 uur luiden de klokken als teken van bemoediging en hoop.

Kerken voor individueel gebed open
De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Regeling uitvaarten en kerkelijke huwelijken
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Lees vorig bericht

5 nieuwe besmettingen in Meerssen, in totaal 8 besmettingen

Lees volgend bericht

Aangepaste Paaseierenactie RVU

2 Comments

Comments are closed.