Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en sportstichtingen via Noodloket

Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en sportstichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt.

Even wachten met aanvragen
Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zal dit bekend gemaakt worden via de website van rvo.nl en KvK.

De volgende voorwaarden zijn al bekend
De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk.
De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben.
Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten.
Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.
De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.
Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten. Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Lees vorig bericht

Nieuwsbrief ter ondersteuning voor mantelzorgers in Coronacrisis

Lees volgend bericht

De Ketel helpt ook in deze coronacrisis