Nieuwsbrief ter ondersteuning voor mantelzorgers in Coronacrisis

De afgelopen week heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid veel mantelzorgers gesproken en gehoord waar ze zoal tegenaan lopen. Ouders die in een aanleunwoning wonen en niet meer in het verpleeghuis kunnen eten, familie die over de grens woont en niet meer op bezoek kan komen, dagopvang voor een naaste die gesloten is.

Nieuwsbrief
Het steunpunt heeft een nieuwsbrief uitgegeven. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden. Mantelzorgers en andere belangstellenden worden geïnformeerd hoe de medewerkers en vrijwilligers, in deze tijd toch iets voor hen kan betekenen. In deze nieuwsbrief staat ook een eerste overzicht van lokale initiatieven per gemeente.

Oproep
Heeft u een goeie tip of initiatief dat u helpt? Mail het dan via info@mantelzorgzuid.nl. Dan kunnen zij met uw tip weer andere mantelzorgers verder helpen.

 

Lees vorig bericht

Hulp en contact BundeNuSamen

Lees volgend bericht

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en sportstichtingen via Noodloket