Donaties omwonenden MAA voor onderzoek

Er is al meer dan €10.000 ingezameld voor een onderzoek dat de beweging tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA) laten uitvoeren. Tot nu toe is alleen in beperkte kring om geld gevraagd. Door het verspreiden van een digitale folder hoopt de Alliantie de benodigde €25.000 bij elkaar te krijgen.

Onderzoek op hoofdlijnen
De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA heeft zelf opdracht gegeven voor een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA). “Er is gekozen voor een ‘MKBA op hoofdlijnen’, omdat de resultaten dan snel beschikbaar komen en de kosten ervan te overzien zijn. Na de coronacrisis zal een herbezinning op de luchtvaart nodig zijn en dus ook een fundamentele herbezinning op de positie van MAA. Daarvoor is objectieve informatie via een MKBA van extra belang.” Verder laat de Alliantie weten dat het onderzoek loopt en binnenkort een concept beschikbaar is dat via een digitale consultatieronde aan alle relevante partijen voorgelegd wordt voor commentaar.

Lees vorig bericht

Jubileumfeest RVU 75 jaar verplaatst naar 2021

Lees volgend bericht

Huwelijken kunnen doorgaan als de regels worden nageleefd