Forse overschrijding budget Sociale Domein

Het College van de gemeente Meerssen schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat in 2019 meer mensen in onze gemeente een beroep hebben moeten doen op Jeugdzorg en WMO. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget voor 2019 van 750.000 euro.

Ook voor volgende jaren een tekort verwacht
Verder laat het College weten “dat een ieder die aanspraak maakte op Jeugdzorg of WMO ook geholpen is. Met de kennis van nu zal deze overschrijding ook doorwerken naar het huidige begrotingsjaar 2020 en de daarop volgende jaren. Op grond van deze cijfers verwacht de gemeente dan ook opnieuw een stijging van € 825.000.”

Moeilijk inschatten
De uitgaves in het Sociaal Domein zijn een combinatie van beleid en uitvoering.  De uitvoering wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal aanvragen en de onderliggende problematiek. Het is dan ook moeilijk om van tevoren in te schatten hoeveel mensen gebruik gaan maken van de faciliteiten binnen het Sociaal Domein.

Grootste kostenposten in 2019
De grootste toename van kosten in 2019 waren op het onderdeel verblijf, vooral arrangementen die via een rechterlijke uitspraak moesten worden uitgevoerd (+23%). Daarnaast werd een belangrijk deel van de extra uitgaves veroorzaakt door de problematiek en de daarbij horende kosten van een beperkt aantal gezinnen.

Huishoudelijke hulp
Als gevolg van een landelijke maatregel, ‘invoering uniforme niet-inkomensafhankelijke bijdragen’, steeg het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp met 14%. De invoering van deze maatregel zorgde juist voor een aanzuigende werking.

Lees vorig bericht

RIVM: in totaal 7 doden, 60 coronabesmettingen en 15 ziekenhuisopnames uit Meerssen

Lees volgend bericht

Mobiele medische units voor Caribisch Nederland