Coronacrisis vertraagt besluit regie-organisatie Meerssen-Maastricht

In juli 2020 zouden de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht een definitief besluit nemen over het al dan niet vormen van een regie-organisatie. Bij een positief besluit zouden de ambtenaren van de gemeente Meerssen per 1 januari 2021 in Maastricht aan het werk gaan. Door de coronacrisis is de besluitvorming vertraagd.

1 juli 2021
De coronacrisis leidt, aldus het College van de gemeente Meerssen, tot een aanpassing van deze planning en houdt in dat de ingangsdatum voor de regieorganisatie is verschoven naar 1 juli 2021. Het definitieve besluit om te komen tot de regiegemeente zou oorspronkelijk door de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht in juli genomen worden. Door de vertraging wordt dit nu eind 2020.

Beperkt door coronamaatregelen
Zowel de gemeenteraad van Meerssen en Maastricht zijn door de coronamaatregelen niet meer bij elkaar gekomen. In mei gaat de gemeenteraad van Meerssen vergaderen via internet. Daarnaast was de besluitvorming over het bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht beperkt door de coronacrisis. Ambtelijk en bestuurlijk kon er niet fysiek vergaderd worden en wettelijk kon er geen digitaal besluit genomen worden. De verwachting is dat het besluit over het bestuurlijk convenant nog voor het zomerreces genomen wordt.

Lees vorig bericht

Componist en producer Guy Sweens in Kunstzinnig Meerssen

Lees volgend bericht

Afhaalbieb en bezorgbieb bij Bibliotheek Meerssen