Gratis beweeguurtje voor basisschoolkinderen uit Meerssen verlengd