Gemeenteraad geeft groen licht voor personeelsuitbreiding

De gemeenteraad van Meerssen heeft tijdens de raadsvergadering besloten om 600.000 euro uit te geven voor uitbreiding van het personeel. Het bedrag bestaat uit twee delen. 400.000 euro is voor inhuur van tijdelijk personeel en 200.000 voor reserve personeel. De gemeenteraad in zijn algemeenheid was van mening dat in het voorstel te eenzijdig werd gekozen voor inhuur van personeel. Dat zou wel erg duur zijn, bovendien zou de mogelijke zware werkloosheid in de nabije toekomst mogelijkheden geven om goed personeel aan te trekken, zo meende Jacques Arntz van coalitiepartij BRUG-M.

Te veel missers
Bjorn Molling, van oppositie partij Lokaal DNA, stelde vast dat er in het verleden al te veel missers zijn geweest in de personeelsorganisatie en was het verder met Arntz eens. Zo wordt in zijn eigen gedachtegang de regiegemeente geen oplossing maar een probleem. “Dat kan niet de bedoeling zijn”. Aldus Molling. De bijdragen van de andere raadsleden Marcel Dassen van Kijk!!! en Roger Thijssen van Focus waren ook gericht op: geef  andere invullingen dan alleen inhuur een kans.

Relatie met Maastricht
Veel vragen hadden ook betrekking op de relatie met Maastricht en de toekomstige regiegemeente als het zou gaan om vaste contracten. Wethouder Sanders gaf aan dat Maastricht geen bezwaar zou hebben bij vaste aanstellingen. Maastricht hielp al bij het oplossen van personele problemen. Verder laat de wethouder weten dat het werven en inwerken van vaste personeelsleden te lang duurt: “want we hebben voor direct specialistische hulp nodig”.

Werven en inwerken personeel duurt te lang
Sanders vervolgde zijn betoog met β€œhet werven en inwerken van vaste personeelsleden duurt te lang want we hebben vooral direct specialistische hulp nodig. Ook in deze Corona tijd blijven er moeilijk vervulbare functies. Dus vast is ook niet zeker.” In een verdere uiteenzetting bleek hoezeer de wethouder emotioneel betrokken bleek bij deze problematiek en met respect constateerde dat de huidige personeelsleden alles in het werk stellen om “de ballen omhoog te houden” met zo weinig medewerkers.

Het voorstel van het College van burgemeester en wethouders werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Lees vorig bericht

Vanaf 1 juni weer kerkmissen met bezoekers

Lees volgend bericht

Verschil van inzicht over leningenvoorstel College van B&W