Commotie om voorstel “samen tegen corona”

Partijen Focus, Lokaal DNA en KIJK!!! zijn van mening dat het College een Corona- analyse moet opstellen waarin helder wordt in welke mate Meerssense ondernemers, verenigingen en instellingen getroffen worden door het Corona virus en de gemeente naar financiële compensatie moeten kijken in relatie tot de al genomen Rijksmaatregelen. Bovendien moet er extra aandacht gegeven worden aan de sociale problemen zoals huiselijk geweld, vereenzaming en werkeloosheid. Tenslotte wordt het College gevraagd regels tijdelijk aan te passen en soepel te handhaven bij overtredingen. Het voorstel haalde het uiteindelijk niet.

Meer Actueel van zondag 24-05-2020

Meer inzicht verkrijgen wat gaande is
Bjorn Molling Lokaal DNA opende zijn toelichting met complimenten voor alle inzet van het College en wilde meer inzicht in wat er echt in Meerssen gaande is aan problemen met betrekking tot de Corona crisis. Brug M en CDA meldde heel snel dat dit ondoordachte voorstellen waren, die veel geld en personeel zouden kosten en onuitvoerbaar waren.

College krachtig bezig
Wethouder Gulikers maakte in zijn reactie duidelijk dat het College krachtig bezig is om de problemen van ondernemers en verenigingen op te lossen, dat de landelijke richtlijnen het kader is waarbinnen gewerkt wordt. Ook de richtlijnen van de ondernemersorganisatie zijn leidend en de gemeente van meet af aan alles doet wat in haar mogelijkheid ligt om problemen op te lossen. Waar nodig zal beleid worden aangepast en zelfs bij vergunningen zoekt men naar gedoogmogelijkheden.

In goed overleg
“Het college is actief bezig met ondernemers en verenigingen de situatie in kaart te brengen en samen in goed overleg te bekijken wat er te doen valt” vervolgt Gulikers.

Overbodige voorstellen
Een af en toe felle discussie leidde niet tot een ander inzicht bij Brug M en CDA. Zij bleven bij “dit zijn een overbodige voorstellen.” Wethouder Gulikers constateerde tenslotte: “corona heeft topprioriteit en wij zullen u als gemeenteraad periodiek informeren over wat we doen.” De daaropvolgend stemming van 9 tegen en 7 voor betekende dat het voorstel werd verworpen.

Lees vorig bericht

NU LIVE: de zondagsmis vanuit de Basiliek

Lees volgend bericht

Fitness in de openlucht